Unser Team

Satoko YANO

Geschäftsführerin

Masashi IWATA

Chefkoch

Shinichi SATO

Spezialitaetenkoch

Kouta SHIROTORI

Beikoch

Reiko MORITANI

Beikoechin

Nozomi SHIBATANI

Oberkellnerin

Shizuka UEMURA

Service

Eva Felicitas MOLL

Oberkellnerin

Kian YAMIN

Service

Mara Schweden

Service

Stephen Lou Heinrich

Service

Soichi Yano

Stellv. Geschäftsführer